Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Mogą to być na przykład:


- wydarzenia kulturalne, przedstawienia, wystawy, festiwale
- kampanie edukacyjne, warsztaty, wizyty studyjne, wymiany
- kampanie informacyjne, działania promocyjne
- konferencje, sympozja, debaty, badania naukowe
- projekty multimedialne

Co zyskujesz?

- włączenie wydarzenia w oficjalny program obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w Polsce
-promocję na stronie www.erdk2018.pl, mediach społecznościowych oraz ogólnopolskim newsletterze ERDK 2018
- możliwość korzystania z oficjalnego logo ERDK 2018 oraz innych elementów identyfikacji wizualnej

Jak to zrobić?
Trzeba tylko wypełnić formularz. Odpowiedź otrzymasz w ciągu dwóch tygodni.