Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Mogą to być na przykład:

  • wydarzenia kulturalne, przedstawienia, wystawy, festiwale
  • kampanie edukacyjne, warsztaty, wizyty studyjne, wymiany
  • kampanie informacyjne, działania promocyjne
  • konferencje, sympozja, debaty, badania naukowe
  • projekty multimedialne

Co zyskujesz?

  • włączenie wydarzenia w oficjalny program obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w Polsce
  • promocję na stronie www.erdk2018.pl, mediach społecznościowych oraz ogólnopolskim newsletterze ERDK 2018
  • możliwość korzystania z oficjalnego logo ERDK 2018 oraz innych elementów identyfikacji wizualnej

Jak to zrobić?

Trzeba tylko wypełnić formularz. Odpowiedź otrzymasz w ciągu dwóch tygodni.