Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Kalendarium

Pokaż:
15 października 2018 poniedziałek

inne

17 października 2018 środa

inne

20 października 2018 sobota

inne

20 października 2018 sobota

10:00

spotkanie

22 października 2018 poniedziałek

konferencja

Transport - 10. sesja konserwatorska

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
ul. Teatralna 4, Katowice

26 października 2018 piątek

spacer z przewodnikiem

27 października 2018 sobota

16:00

konferencja