Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Kalendarium

Pokaż:
22 listopada 2018 czwartek

konferencja

24 listopada 2018 sobota

11:00

spacer z przewodnikiem

Gaudeamus igitur - spacer miejski

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, Krakow

26 listopada 2018 poniedziałek

festiwal

28 listopada 2018 środa

16:00

spotkanie

29 listopada 2018 czwartek

konferencja

30 listopada 2018 piątek

wystawa

Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady

Dom Esterki
Krakowska 46, Kraków