Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Wydarzenia sobota, 23 czerwca 2018

12 spacerów na 12 miesięcy. Spacer VI: Kalejdoskop kultur

Wydarzenia czwartek, 28 czerwca 2018

Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością. Fokus na cyfryzację

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

#europeforculture

Konteksty

JOANNA SANETRA-SZELIGA, KATARZYNA JAGODZIŃSKA: DZIEDZICTWO - KAPITAŁ?

Jaką wartość ma dziedzictwo kulturowe? Czy da się je mierzyć wskaźnikami ekonomicznymi? Dlaczego może być traktowane jako zasób strategiczny XXI wieku?

SHARON MACDONALD: Czym jest dziedzictwo kulturowe?

Być może należałoby zapytać raczej: „Co kulturowym dziedzictwem nie jest?” Choć tak postawione pytanie wydaje się nadal zbyt radykalne, niewykluczone, że niedługo jedynie ono będzie miało sens.